Lista profesorów prowadzących seminaria

 • prof. dr hab. Andrzej Jakubik

  << więcej

  zakres tematyczny:
  - zaburzenia osobowości
  - teoria i metodologia psychologii klinicznej i psychiatrii

 • prof. dr hab. Gabriela Chojnacka-Szawłowska

  << więcej

  zakres tematyczny:
  - psychologia kliniczna i psychoonkologia
  - psychologiczne uwarunkowania zagrożenia zdrowia

 • prof. dr hab. Jan Matysiak

  << więcej

  zakres tematyczny:
  - zachowania bodźcoposzukujące
  - wpływ stresu na zachowanie eksploracyjne

 • prof. dr hab. Mieczysław Plopa

  << więcej

  zakres tematyczny:
  - psychologia małżeństwa i rodziny w ujęciu systemowo-rozwojowym
  - psychologia stresu

 • prof. dr hab. Ryszard Kościelak

  << więcej

  zakres tematyczny:
  - psychologia kliniczna osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych,
  - psychologia zdrowia.

 • prof. dr hab. Ryszard Stachowski

  << więcej

  zakres tematyczny:
  - historia myśli psychologicznej światowej i polskiej
  - metodologia badań psychologicznych (z uwzględnieniem danych jakościowych)
  - filozoficzno-historyczne podstawy psychologii jako nauki

 • prof. nadzw dr hab. Aleksandra Korwin-Szymanowska

  << więcej

  zakres tematyczny:
  - badania sprawców zagarnięć mienia dużej i znacznej wartości psychologicznej
  - problematyka przystosowania
  - resocjalizacja skazanych
  - psychospołeczne korelaty poczucia sensu życia
  - resocjalizacja młodocianych skazanych na karę pozbawienia wolności

 • prof. nadzw dr hab. Elżbieta Stojanowska-Borowiec

  << więcej

  zakres tematyczny:
  - tożsamościowe, temperamentalne i sytuacyjne uwarunkowania stylów autoprezentacji
  - rozwój autoprezentacji w okresie dziecięcym i młodzieżowym
  - różnice indywidualne, kulturowe oraz płciowe w konstruowaniu "ja"
  - funkcjonowanie psychospołeczne osób o różnej płci psychologicznej

 • prof. nadzw dr hab. Janusz Czapiński

  << więcej

  zakres tematyczny:
  - psychologiczne i społeczne efekty zmiany systemowej
  - wykluczenie społeczne
  - psychologia mediów

 • prof. nadzw dr hab. Marek Kosewski

  << więcej

  zakres tematyczny:
  - stosowane nauki społeczne
  - anomia pracownicza
  - zarządzanie przez wartości

 • prof. nadzw dr hab. Simone Dalla Bella

  << więcej

  zakres tematyczny:
  - procesy poznawcze i oraz podstawy neuronalne i biologiczne w percepcji oraz wykonaniu muzyki

 • prof. nadzw dr hab. Witold Dobrołowicz

  << więcej

  zakres tematyczny:
  - psychologia kognitywna
  - psychologia twórczości technicznej i pedagogicznej
  - myślenie intuicyjne
  - inhibitory psychiczne
  - psychologia sukcesu
  - psychodydaktyka

 • prof. nadzw dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz

  << więcej

  zakres tematyczny:
  - psychoterapia zaburzeń seksualnych człowieka