Program seminarium doktorskiego

Rok I

1. Metodyka i metodologia prowadzenia badań naukowych w psychologii

2. Pakiety statystyczne

3. Nowe trendy w psychologii

4. Redagowanie artykułów naukowych

5. Prezentacje obszarów badawczych realizowanych przez potencjalnych promotorów (począwszy od I semestru)

6. Seminarium (począwszy od II semestru)

Rok II

1. Nowe trendy w psychologii

2. Proces planowania badań, ich realizacji i analizy wyników

3. Wykorzystywanie pakietów statystycznych w analizie wyników badań

4. Seminarium

Rok III

1. Komunikowanie wyników badań naukowych

2. Pozyskiwanie grantów na finansowanie badań

3. Seminarium

Rok IV

1. Seminarium